Yükleniyor...

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Anasayfa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 TL ek ücret (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türüdür.

YATARAK TEDAVİ

Kaza, hastalık sonucu ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler (oda / yoğun bakım odası, refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil) ve ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz tedavileri limitsiz olarak karşılanır.

AYAKTA TEDAVİ

Ayakta Tedavi Teminatı doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderlerini kapsar.

Doğum teminatı

Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen Doğum teminatı limitsiz karşılanır.

Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler Ayakta Tedaviler teminatının poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerli olur.

Teklif Al